ФОНДАЦИЯ „МУЗЕЙКО“

1. ЦЕЛИ:

Фондация „Музейко“ е създадена, за да подкрепи съществуването на Детски музей в България и се стреми да утвърди първия в България Детски научен център като институция, която е пример за това как науката и играта могат да си взаимодействат, за да създадат приятелска среда за обучение на деца. По-конкретно целите на Фондацията са:

2. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ЦЕЛИ:

За постигане на своите цели, Фондацията развива следните дейности: разработва, организира и осъществява, програми и дейности с цел реализиране целите на „Музейко-Детски научен център": разработва, наблюдава и организира научни демонстрации, занятия по изкуство и музика, семинари за креативност и създаване на собствени изделия, прожекции на филми, срещи с учени, бизнесмени и изобретатели, разнообразни събития за деца и техните родители и учители и т.н.; разработва и организира дейности и семинари за деца в училищата и съществуващите музеи с цел да се подкрепи интеграцията на практическо учене в тези институции; участва в национални и международни проекти; разработва, следи, оценява и организира семинари, конференции, обучителни курсове и срещи; изготвя, публикува и издава материали за популяризацията на идеите на Фондацията; работи в сътрудничество и си взаимодейства с държавата, общините, обществени, бизнес и научни организации, научните институти и други юридически и физически лица в страната и чужбина, които са свързани с идеите и целите на Фондацията.

3. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Предоставяне на образователни и консултантски услуги, информационна и издателска дейност, експертна подкрепа, техническо съдействие и комуникация, организиране и провеждане на мероприятия и културна и образователна тема, включително продажба (разпространение срещу заплащане) на образователни игри, книги, сувенири и други предмети, тематично свързани с организираните мероприятия и събития, средствата от които ще се използват за постигане целите на Фондацията; събиране на входна такса за посещения на обектите и мероприятията, които поддържа и на които е домакин „Музейко-Детски научен център"; организиране и провеждане на мероприятия и събития с образователен, културен и развлекателен характер, средствата от които ще се използват за постигане целите на Фондацията, предоставяне ползването на отделни площи на други лица, срещу заплащане (под наем), като получените средства ще се използват за постигане на целите на Фондацията; както и друга спомагателна дейност, не забранена от закона и свързана с постигане целите на Фондацията.

Музейко е създаден и финансиран от:
© 2020, All Rights Reserved
Общи условия | Вашите лични данни | Политика за бисквитки